Disclaimer

 

MB Car Audio.nl heeft deze website met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie en prijzen onvolledig of onjuist op de pagina's wordt weergegeven. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. MB Car Audio.nl of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. Hoewel MB Car Audio.nl zoveel mogelijk selecteert en toeziet op de kwaliteit van de informatie op deze pagina's, is MB Car Audio.nl of haar medewerkers op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

MB Car Audio.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar actualiteit en eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van MB Car Audio.nl verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt. MB Car Audio.nl heeft alle (beveiligings)maatregelen getroffen om te voorkomen dat de gebruiker schade lijdt door het gebruik van de webwinkel. MB Car Audio.nl garandeert niet dat deze maatregelen in alle omstandigheden afdoende zijn. Wij verwijzen u tevens naar onze Algemene Voorwaarden.

Deze Disclaimer maakt onverbrekelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van MB Car Audio.nl, die van toepassing zijn op ieder gebruik van deze site, en die elders op deze site volledig staan gepubliceerd;MB Car Audio.nl verwijst uitdrukkelijk naar die voorwaarden; deze Disclaimer dient in de context daarvan te worden gelezen en geïnterpreteerd.


© 2006 - 2023 MB Car Audio.nl. Alle rechten voorbehouden.

Telefoonnummer

Tel: 0165-513427
(MB Car Audio.nl is anderdeel van: Van der Boor Automotive)

E-mailadres

Adresgegevens

MB Car Audio
Nederland
Neon 25Q, 4751 XA
Van der Boor Automotive Oud Gastel
(Industrieterrein Borchwerf II Roosendall)